VERZENDKOSTEN

Levering is EXW (Incoterms 2010) Trade Mart Atomiumsquare BP56 AIX 456 1020 Brussel.


Leveringen worden uitgevoerd door Giacomo Moda & C. bvba uitsluitend in naam en voor rekening van de Koper. De leveringstermijnen, inclusief deze vermeld op de website, zijn niet bindend en worden louter ter informatie gegeven. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling, weigering van de goederen en/of niet-betaling van de facturen, of zelfs een eis tot schadevergoeding. De levering gebeurt op risico van de koper op het adres dat vermeld is in de bestelling. Giacomo Moda & C. bvba levert enkel in België.


Bezorgkosten worden apart vermeld tijdens het bestelproces en moeten worden betaald wanneer de bestelling wordt geplaatst. Het totaalbedrag op de orderbevestiging is de definitieve prijs, inclusief btw en toeslagen. De bezorgkosten zijn afhankelijk van de bestemming, het gewicht en de grootte van het pakket. De tarieven zijn inclusief een vergoeding voor het klaarmaken van het pakket en de transportkosten zelf.


LLeveringen buiten België zijn eveneens EXW (inco terms 2010) Trade Mart Atomiumsquare BP56 AIX 456 1020 Brussel en het transport moet door de Koper op eigen kosten worden georganiseerd.


Douanerechten: elke bestelling geplaatst op de website www.amelieamelie.be en geleverd buiten België kan onderworpen zijn aan belastingen en douanerechten wanneer het pakket aankomt op de plaats van bestemming. Alle douanerechten en taksen met betrekking tot de levering van een product vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Koper. Giacomo Moda & C. bvba is niet verplicht om de toepasselijke douanerechten en taksen te controleren en om de Koper hiervan op de hoogte te brengen. Om te weten welke douanerechten en belastingen van toepassing zijn, raadt Giacomo Moda & C. sprl de Koper aan om inlichtingen in te winnen bij de bevoegde autoriteiten van zijn land.
Orderverwerking:


LBestellingen worden verwerkt van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. Pakketten worden vanuit België verzonden binnen 1 tot 15 werkdagen na betaling van de bestelling, behalve in geval van overmacht. Giacomo Moda & C. bvba is niet verantwoordelijk voor omstandigheden buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, explosies, overstromingen, oorlog en burgerlijke onrust, onmogelijkheid om leveringen te ontvangen, stakingen, industriële acties of opschorting van het werk, of enige andere vorm van overmacht.


De vermelde leveringstermijn is slechts indicatief. Na het verstrijken van de leveringstermijn heeft de Koper geen recht op enige vorm van compensatie of rente. De Koper kan de bestelling evenmin annuleren.


De producten aangekocht op de website www.amelieamelie.be worden geleverd op het leveringsadres opgegeven door de Koper. Giacomo Moda & C. bvba is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten gemaakt door de Koper op het moment van de bestelling (cf. artikel 2 cgv).